İslam Fıkıh Literatüründe Tasarrufun Anlamı

İslam Fıkıh Literatüründe Tasarrufun Anlamı

0
3964

İslam Fıkıh Literatüründe Tasarrufun Anlamı.Klasik fıkıh İslami bir kavramdır. Klasik fıkıhta tasarruf fiili ve kavli olmak üzere ikiye ayrılır. Öncelikle klasik fıkıh literatüründe tasarrufun ne demek olduğunu açıklayalım. Tasarruf, bir durumdan diğerine geçme, kazanmak için çaba harcamaktır. Tasarruf deyince ilk olarak alışveriş gelir. Alışveriş tasarrufun yapılacağı önemli bir sahadır. Ama tasarruf sadece alışveriş hayatındaki düzenlemelerle sınırlı değildir. Dünyamızın geleceğini daha iyiye çevirmek için tasarruf yapılır. Örneğin şimdiden etkisini göstermeye başlayan küresel ısınmayla tasarruf yöntemiyle mücadele edilebilir. Tasarruf iktisadi olduğu kadar çevrecidir.İslam Fıkıh Literatüründe Tasarrufun Anlamı.

Alışveriş yaparken daha uygun fiyatla satan mağazayı bulmak için dolaşmak gerekir. Uygun fiyatlı ürünleri almak ama ihtiyaç olan ürünleri almak tasarruftur. Çok ucuz dahi olsa ihtiyaç olmayan ürünün alınması israftır. Enerjiden tasarruf ederek dünyaya katkı sağlanabilir. Örneğin şarj aletini boş iken prizden çekmek enerji tasarrufu sağlar. Zamanı doğru kullanarak dünyaya faydalı birey olmak tasarrufun farklı bir yönüdür. İslam Fıkıh Literatüründe Tasarrufun Anlamı.

Fiili Tasarruf Nedir? (İslam Fıkıh Literatüründe Tasarrufun Anlamı)

İslami kavram olan tasarruf klasik fıkıh literatüründe ikiye ayrılır. Bunlardan birincisi Fiili Tasarruf ’tur. Gelirin maddi olmayan bir servet öğesi olarak veya nakit para olarak kişinin mal varlığının içinde bulunmasına fiili tasarruf denilir. Gelir, karşı taraftan bulunan kişinin tasarrufundan geliri doğrun işlemin bütün unsurları ile çıkmış ve ilgilisi olan kişinin mal varlığına ve servetine girmiştir. Normal hukuki ve ekonomik tasarrufu izleyen sonuncu aşamayı fiili tasarruf oluşturur. Tasarruf yapmak klasik fıkıh alanında da tavsiye edine bir kazanım olarak tanımlanıyor. Bu kapsamda fiili tasarruf unsurlarının nelerden oluştuğu da etkili bir şekilde belirtiliyor.İslam Fıkıh Literatüründe Tasarrufun Anlamı.

Kavli Tasarruf Nedir?

Kavl, Arapça ’da söz demektir. Kavli Tasarruf, sözle yapılan tasarruf anlamına gelmektedir. Sözle yapılan bu tasarruf kendi içinde ikiye ayrılır. Akdi olmayan tasarruf ve akdi tasarruftur. Akdi tasarruf, her iki tarafın isteklerinin ve iradelerinin uyuşması sonucunda meydana gelen tasarruf şeklidir. Örneği bir şeyi karşılığını ödeyerek almak akdi tasarruftur. Akdi olmayan tasarruf ise tak taraflı iade beyanlarının oluşturduğu tasarruftur. Tasarruf kavramına hakim olmak fıkıh alanında da tavsiye edilen bir durumdur.

Daha fazla bilgi için diğer arama sonuçlarına göz atabilirsiniz.

DİĞER FAİZSİZ EV ALMA YÖNTEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

DAHA FAZLA MAKALE

Tasarruf Evim