Tasarrufta Türkiye’ de Son Durum Nedir?

0
2594

Yapılan araştırmalar neticesinde görülmüştür ki Türkiye’ de tasarruf yapanların sayısı gün geçtikçe artış göstermektedir. TTEA ( Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması) sonuçlarına bakıldığı zaman gelecekte tasarruf yapılmasını öngörenlerin sayısı artmıştır. Yüzde oranına göre bakıldığında bu oran % 26,1 den %30,5 oranına yükseliş göstermiştir. Bunun yanında hane halkına düşen tasarruf sahipliği oranı ise bir önceki çeyrek göz önüne alınarak bakılırsa eğer azalma göstermiştir. Bu oran yüzde olarak % 16,1 den % 14,2 ye gerilemiştir.

Ülkemizde yakın zamana kadar tasarruf etmek noktasında önemli bir bilinçlenme mevcutken; değişen hayat şartlarıyla birlikte tasarruf etme bilinci yerini tüketim çılgınlığına bırakmış durumdadır. Bu durum ise doğal olarak ülke olarak tasarruf yapabilme kapasitemizin azalmasına etki ediyor.

Çocuklu Ve Çocuksuz Ailelerde Değişim Oranları

Çocuk sahibi olanlar ve olmayanlar olarak iki kısımda bakıldığı zaman çocuklu bireylerde oranlarda oynama olmazken, çocuksuz olanlarda oranlarda gerileme görülmüştür. Çocuk sahibi olanların tasarruf sahipliği oranları bir önceki çeyrek baz alınarak bakıldığında %13 oranı ile sabit kalmıştır. Çocuk sahibi olmayanlarda ise tasarruf sahipliği oranı gerilemiş ve oran %17 ye düşmüştür.

Diğer Bahanelere Uyanlarda Değişim Oranları

En çok göze çarpan bahanelerden biri gelirin yeterli olmadığı bahanesidir. Gelirlerinin tasarruf için yeterli olmadığını düşünenlerin sayısının 2019 yılına bakıldığında ilk çeyreğine göre azaldığı görülmüştür. Bu oran yüzde olarak bakıldığında % 87 den % 80 e düşmüştür.

Borcunun fazlalığından söz ederek tasarruf yapmayanların sayısı ise artış göstermiştir. Bu oran ise karşılaştırma yapıldığında oranın % 12’ ye yükseldiği görülmüştür. Son zamanlarda en çok gündemde olan bireysel emeklilik fonlarına bakıldığında ise artış görülmüştür. Tasarruf için bireysel emeklilik fonu tercih edenlerin sayısı geçen senenin son çeyreği ile karşılaştırıldığında 2 puan artış ile %32’ ye yükselmiştir.

Evde birikim yaparak tasarruf yapanların yani altın ve nakit olarak yastık altı yapanların sayısı ise artış göstermiş %20 den %24 e çıkmıştır. Dövize ve vadeli hesaba yatırım yapanların ise oranı aynı seviyede kalarak % 6’larda seyretmiştir.

DAHA FAZLA MAKALE

Tasarruf Evim